Liefde Is Wat We Zijn

Nederlands

Het is mijn overtuiging dat we allemaal uit liefde zijn geboren. Toch worden we blootgesteld aan liefdeloosheid zodra we in deze prachtige wereld terechtkomen. Onbedoeld en onbewust projecteren de mensen om ons heen hun pijn, persoonlijke drama en vermeende gebrek aan liefde op ons. Het duurt maar even voor we de overtuiging dat we niet geliefd zijn overnemen. We vergeten dat we zelf liefde zijn en gaan onze aandacht richten op het vinden van liefde elders. Dit geeft ons een gevoel van machteloosheid en dat we niet in staat zijn ons eigen leven te leiden.

Liefde Is Wat We Zijn is mijn initiatief om mij te verbinden met mensen die ervoor kiezen om weer leiding te nemen over hun leven. Het is een beweging van gelijkgestemden die allemaal de Weg naar Binnen volgen en de handen ineen hebben geslagen om samen een liefdevollere wereld te creëren. Hiervoor zijn een boek en muziek die je op jouw weg begeleiden en zijn er lezingen met inzichten, inspiratie en herkenning van wat we zijn. Liefde.

Je bent van harte welkom om op deze website rond te kijken. En neem gerust contact met me op.

Wim Beunderman

Love Is What We Are

English

It is my belief that we are all born of love. However, the moment we come into this magnificent world, we are subjected to lovelessness. Unintentionally and subconsciously the people around us project their pain, personal drama and perceived lack of love on to us. Before long, we adopt the belief that we are not loved. We forget that we ourselves are love and start to focus all of our attention on finding love elsewhere. This leaves us feeling powerless and that we are not capable of leading our own lives.

Love Is What We Are is my initiative to connect with people who have chosen to regain control of their lives. It’s a movement of like-minded people who are all following the Way Inside and have joined hands to help create a more loving world together. To this end, there is a book and music that guide you on your way and there are seminars that provide you with insights, inspiration and recognition of what we are. Love.

Please feel welcome to browse through this website and feel free to contact me.

Wim Beunderman