Lezing

Nederlands

Volg gewoon de Weg naar Binnen. Nou, neem het van mij aan dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik deed er bijna veertig jaar over om de waarschuwingen serieus te nemen, en geloof me maar, die waren ontelbaar. Pas toen de pijn ondragelijk werd, ondernam ik actie. Lichaam, geest en ziel kwamen in opstand en dwongen mij te accepteren dat mijn levensstijl erg schadelijk was voor mij.


En, hoe begin je de Weg naar Binnen te volgen? Ik geloof dat het voor iedereen anders is. Iedereen is verschillend, met verschillende achtergronden, overtuigingen en meningen, ervaringen en uitdagingen. Hoe dan ook, wat we gemeen hebben, zijn de tekens.


Wanneer je deelneemt aan de Liefde Is Wat We Zijn interactieve lezing, verkrijg je belangrijke inzichten in wat jou tegenhoudt om de Weg naar Binnen te volgen. Deze helpen je om je eigen tekens te herkennen, aandacht te schenken aan wat ze je vertellen en ernaar handelen. Ook biedt de lezing je de mogelijkheid om contact te leggen met gelijkgestemden met wie je levenservaringen kunt uitwisselen en een gemeenschapsgevoel kunt delen.


Weet dat alles en iedereen verbonden is. En elke individuele stap vooruit is een enorme stap voor de mensheid. Samen volgen we de Weg van de Liefde. Samen kunnen we de wereld transformeren in een paradijs.

Wheat Field - Love Is What We Are Seminar

Seminar

English

Just follow the Way Inside. Well, take it from me, that’s easier said than done. It took me nearly forty years to take the warning signals seriously, and believe me, they were innumerable. It wasn’t until the pain became unbearable that I took action. Mind, body and soul revolted and forced me to accept that my lifestyle was doing me great harm.


So, how do you start following the Way Inside? I believe it’s not the same for everyone. Everyone is different, with different backgrounds, beliefs and opinions, experiences and challenges. However, what we all have in common is the signs.


By taking part in the Love Is What We Are interactive seminar, you will gain key insights into what’s preventing you from embarking on the Way Inside. These will help you to recognize your own signs, pay attention to what they are telling you and act upon them. Also, the seminar provides you with the opportunity to connect with like-minded people with whom you can exchange life experiences and share a sense of community.


Remember, everyone and everything is connected. And every individual step forward is a huge step for humankind. Together we are following the Way of Love. Together we can transform the world into paradise.
Lezing 31 oktober 2019

De Blauwe Boerderij

Groningen

Lezing 31 oktober 2019 Groningen

Als onderdeel van Let's Gro

Nederlandstalig

Datum: Donderdag 31 oktober 2019

Tijd: 19:30 - 22:00 uur (19:00 uur inloop)

Locatie:De Blauwe Boerderij, Lindenhof 2 in Groningen

Entree: Gratis

Reserveren: Niet noodzakelijk maar wel wenselijk

Maximum aantal deelnemers: 35